Henrik Pontoppidan til Jens Frederik Siegfred Dorph-Petersen
Sendt fra Hillerød. 4. oktober 1906

jævn og fantasifuld Kunster

Hillerød
4d Oktb. 1906

Kære Hr. Direktør!

Jeg håber ikke, det alene var for min Skyld, at De igår1 ulejligede Dem herud til Hillerød, i så Fald vilde det gøre mig dobbelt ondt, at jeg gik glip af Lejligheden til at tale med Dem. Jeg tror, som De, at Johannes Nielsen vilde egne sig ypperligt til at spille Hovedpersonen i mit nye Stykke; han er netop en sådan på engang jævn og fantasifuld Kunstner, som Rollen kræver. Men allerede for et Par Uger siden modtog jeg en – forøvrigt ganske privat – Forespørgsel fra et andet københavnsk Teater2, og jeg anser mig derfor forpligtet til alene af den Grund først at tilbyde dette Teater mit Stykke. Foreløbig må jeg da nøjes med at takke Dem, fordi De overhovedet har tænkt Dem Muligheden af at opføre det.

Deres ærbødigst forbundne
H. Pontoppidan

 
[1] igår: Da Dorph-Petersen den onsdag aften ikke traf HP hjemme, sendte han i stedet straks et brev som HP modtog torsdag aften, véd vi fra HP-brev til Hirschsprung af s.d. tilbage
[2] et andet københavnsk Teater: der må være tale om Det Kongelige Teater som rent faktisk, men først lidt senere fik stykket tilsendt til antagelse – og forkastede det. tilbage