Henrik Pontoppidan til Jens Frederik Siegfred Dorph-Petersen
Sendt fra Frederiksborg. 2. februar 1907

dødsdømt af Kritikken

Frederiksborg
2d Febr. 1907

Kære Hr. Direktør!

Deres Sorgens Budskab om "Asgårdsrejens" hastige Død1 traf mig jo ikke helt uforberedt. Jeg søgte Dem i Forgårs Aftes på Teatret; men desværre kom jeg på Grund af et Besøg først til Byen henimod Klk. 9 og traf Dem ikke. Jeg vilde have sagt Dem, at jeg har ærgret mig grundigt over den uretfærdigt ringe Påskønnelse, Stykkets Udførelse har fundet i Pressen, og jeg vilde have bragt Dem min fornyede Tak for det Mod, hvormed De har fremført et Skuespil, der allerede var bleven dødsdømt af Kritiken. Jeg beklager Resultatet, først for Deres Skyld, Hr. Direktør, der har kostet så meget på en smuk Udstyrelse, og så for Johannes Nielsens2.

Det skulde rigtig glæde mig, om De vilde gøre Alvor af at gøre mig et Besøg her. For Øjeblikket er her så dejligt, at jeg har tabt al Lyst til at rejse. Men Herligheden varer næppe ret længe; og når Tågen og Stormene kommer igen, må jeg sagtens bort.

Måske er det overflødigt; men for en Ordens Skyld sender jeg her Fuldmagt for Hr. Hirschsprung til at modtage mit Honorar. –

Tør jeg bede Dem bringe også Deres Frue min ærbødige Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] hastige Død: premieren på Folketeatret havde fundet sted den 26. januar og stykket blev taget af efter få opførelser. tilbage
[2] Johannes Nielsen: spillede hovedrollen som Otto Kall. tilbage