Henrik Pontoppidan til Erik Dahlerup-Petersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 19. maj 1935

ikke nogen Plasér


19.5.35
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. Dahlerup-Petersen!

Deres Afhandling1 har overrasket mig ved at vise et mere detailleret Kendskab til min Produktion, end jeg selv besidder. Flere af de Skitser og Forsøg fra min første Forfattertid, som De nævner (Mimoser f.Ex.), havde jeg totalt glemt, og jeg kan just ikke sige, at det har været mig en Plasér at blive mindet om dem. Da jeg aldrig har ladet disse mere end 50 År gamle Penneprøver genoptrykke, burde de egenlig heller ikke have været behandlet med samme Seriøsitet2 som de senere. I det hele taget får et sådant Udsyn over en lang Række forskelligartede og i meget forskellig Tone behandlede Ægteskabshistorier først rigtig Værdi, når der kan godtgøres eller dog antydes en Udvikling, der har Interesse. Men herpå har De ikke rigtig villet indlade Dem, synes jeg.

Det skyldes et ret langvarigt Ildebefindende, at jeg først nu kan tilbagesende 2 Dem Deres Arbejde. Jeg håber, De vil undskylde det. Med de bedste Ønsker for Dem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] "Henrik Pontoppidans Ægteskabsskildring", som Dahlerup-Petersen med brev af 6. maj 1935 (KB Ut 306) havde sendt HP i manuskript. tilbage
[2] Seriøsitet: der står faktisk "Seriositet". Er det en forekommende form i datiden??? tilbage