Henrik Pontoppidan til Erik Dahlerup-Petersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Chl. 17. januar 1937

forekom mig lovlig privat

17.1.37.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. Dahlerup-Petersen!

Min hjerteligste Tak både for Deres Brev og for Tilsendelsen af "Tidens Stemme" med den hædrende Omtale1 af mig og min sidste lille Bog2. Jeg var i Grunden lidt betænkelig ved at udsende "Hamskifte" og holdt den i År og Dag tilbage, fordi det hele Foretagende forekom mig lovlig privat. Men jeg modtog efterhånden så mange venskabelige Forespørgsler om der kunde ventes nogen Fortsættelse af "Drengeår", at jeg tilsidst overvandt mine Betænkeligheder. Og nu forbereder jeg ovenikøbet yderligere Fortsættelse.

De selv har imidlertid også undergået et Hamskifte, har krænget Teologen af Dem og er bleven Højskolemand3, foreløbig altså som Lærer for Arbejdsløse. Ja, her ligger en stor Brakmark, at som√ venter på 2 at opdyrkes og kultiveres. Gid det må lykkes for Dem at få Anvendelse for Deres Evner og Kræfter ved Løsningen af dette store Samfundsproblem, måske netop Højskolens nærmeste Opgave for Tiden, et Arbejde, der vil kunne tjene den selv til en – længe tiltrængt – Fornyelse.

Men gode Ønsker for Dem i det hele.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] hædrende: Dahlerup-Petersen skriver i en parentes i brev til Poul Carit Andersen af 17.8.1937: "Er der lidt Spot i det Ord?". tilbage
[2] Omtale: Dahlerups anmeldelse stod i Tidens Stemme 23. december 1936. tilbage
[3] Højskolemand: på Odder Højskole, hvor der blandt eleverne var 17 arbejdsløse københavnere. tilbage