Henrik Pontoppidan til Ernst Christiansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 13. august 1938

en Flensborger forfølges

13. Aug. 381

[stemplet adresse] Flensborg Avis
Padborg

For hver en Flensborger, der forfølges for sin Danskheds Skyld, lukkes Døren for Tyskere og al Tyskhed i endnu et Hjem nord for Grænsen.2

Henrik Pontoppidan

 
[1] Brevkort poststemplet "Charlottenlund 13.8.1938 / 18:20". tilbage
[2] Udtalelse til Flensborg Avis i anledning af hvervekampagne sept. 1938. HPs udtalelse ses ikke trykt; Skjerbæk formoder at den har været for bidsk og at Sudeterland-krisen muligvis har spillet ind i redaktionens overvejelser. Flensborg Avis havde censuren at tage hensyn til. tilbage