Henrik Pontoppidan til Ernst Christiansen
Sendt fra Rørvig. 19. juli 1937

intet offenliggøres før Udgivelsen


19.7.37.
f.T. Rørvig

Hr. Redaktør Christiansen!

Jeg takker Dem for venlig Hilsen. Desværre kan jeg ikke imødekomme Deres Ønske m.H.t. mine "Erindringer". Jeg har den Aftale med min Forlægger, at intet af Indholdet må offenliggøres før Udgivelsen. Der er i Forvejen ikke noget stort Publikum til den Slags Bøger. Det er Romanerne, der har Læseverdenens Interesse, og det er der ikke noget at sige til, – i hvert Fald ikke for en Romanforfatter.

Jeg takker for gode Ønsker i Anledning af min forestående Fødselsdag, og sender venlig Genhilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.