Henrik Pontoppidan til Ernst Christiansen
16. august 1932

Fortsættelse af mine Erindringer

[16.8.1932]

[Redaktør Ernst Christiansen, Flensborg Avis]

Jeg må allerførst takke Dem for den venlige Fødselsdagshilsen, hvormed De glædede mig.

Og så indlægger jeg nogle Blade Manuskript1, der skal være en Forespørgsel til Dem, om De vil give Plads til en Fortsættelse2 af mine Erindringer fra Drengeårene, blot et Par mindre "Breve fra Landsmænd", hvoraf det første altså er det indlagte. Det andet skal følge, såsnart jeg ved en Korrektur-Tilsendelse*) får Vished for, at De kan og vil optage Brevene i Deres Blad.

Med venligste Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

(* uden Recommandation.

 
[1] Manuskript: til "Fra Drengeårene" 31.8 og 8.9.1932. – Biskop Hans Kvist afleverede 16.8.1955 originalmanuskriptet til landsretssagfører Aage Jeppesen, Horsens, (gift med HPs datterdatter Karen). Den 2.5.1977 skænkede Kvist brevet og manuskriptet (i kopi, se nedenfor) til Esther og Thorkild Skjerbæk, som takkede i et brev 6.6.1977:

Kære biskop Hans Kvist.
En stor tak for det tilsendte Pontoppidaniana. Jeg er meget glad for nu at have et rigtig originalt brev fra Henrik Pontoppidan – og ikke mindst da et, der indgår i det spændende mønster med hans medarbejderskab ved Flensborg Avis. Det har også sin ganske særlige betydning, fordi Henrik Pontoppidan deri bruger udtrykket "mine Erindringer fra Drengeårene". Da vi i sin tid var indblandet i det nye, samlede optryk af de 4 små bøger Drengeår, Hamskifte, Arv og Gæld, Familjeliv, var vi i tvivl om den rette betegnelse af dette optryk. Det endte altså med, at bogen kom til at hedde Erindringer. Ikke uden betænkeligheder fra min side. Men nu kommer altså dette lille aktstykke som en sen bekræftelse på, at udtrykket er i overensstemmelse med forfatterens egen sprogbrug.
Også gennemslaget af de maskinskrevne "randgloser" er et interessant dokument, selv om jeg ikke helt kan finde ud af, hvad det egentlig er. Jeg gætter på, at det er en afskrift af Henrik Pontoppidans oprindelige egenhændige manuskript. […]

Hans Kvist (1911-80) var sognepræst i Onsild ved Hobro indtil 1948, derefter dansk præst i Valsbøl i Sydslesvig indtil 1961, hvor han flyttede til Flensborg som førstepræst for Sydslesvig. I 1969 blev han biskop i Roskilde. tilbage
[2] Fortsættelse: første del, "Hvad Hjernekisten gemte" stod trykt i Flensborg Avis februar-marts 1932. tilbage