Ernst Christiansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Flensborg. 23. juli 1932

De har været Banebryder

Flensborg Avis
Redaktionen

Flensborg, 23. Juli 1932.

Hr. Forfatter, Dr. phil. Henrik Pontoppidan

Paa Flensborg Avis's og egne Vegne hjerteligt til Lykke. Vi følger Dem med Tak og gode Ønsker og mener med vore beskedne Kræfter at arbejde for noget af det samme, som De har været Banebryder for. At De i en vanskelig Tid har villet skrive i Flensborg Avis, er blevet varmt paaskønnet blandt de danske Forposter.

Med de venligste Hilsner

Deres hengivne
E. Christiansen.