Ernst Christiansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Flensborg. 23. marts 1932

glade for de fremkomne Kapitler

Flensborg Avis

Flensborg, 23.3.1932.

Hr. Forfatter, Dr. phil. Henrik Pontoppidan

De bedes meget undskylde, at der er kommet et "Fortsættes" i Slutningen af det sidste Stykke1. Jeg paatalte det straks, og det viste sig, at man desværre i sidste Øjeblik i Trykkeriet havde sat Ordet ind, fordi det havde staaet der de første Gange.

Mange Læsere har været glade for de fremkomne Kapitler, og selv har vi her ved Bladet læst dem med megen Opmærksomhed, og jeg vilde gerne nu gentage vor hjertelige Tak og sige, at Pladshensyn ikke gælder, naar der er noget, som De vil gøre os den Glæde at lade komme frem i Flensborg Avis.

Det har glædet os dobbelt i denne for Bladet yderst svære Tid, at De har villet benytte det.

Paa Bladets og egne Vegne sender jeg Dem de hjerteligste Paaskehilsner.

Deres hengivne
E. Christiansen.

 
[1] sidste Stykke af "Hvad Hjernekisten gemte" der stod i Flensborg Avis 17.3.1932. tilbage