Ernst Christiansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Flensborg. 4. februar 1932

en Side med Deres Erindringer

Flensborg Avis

Flensborg, 4.2.1932.

Hr. Forfatter, Dr. phil. Henrik Pontoppidan

Mange Tak for Deres Brev1 af 30. Januar og for den i Gaar modtagne Begyndelse2. Jeg har læst den, og jeg vil henstille til Dem, om det ikke kunde gøres saaledes, at vi engang om Ugen fyldte en Side eller – som det passer bedst med Deres Inddeling – omtrent en Side med Deres Erindringer. Trods vor tvungne Nedskæring mener jeg, at det er mere end forsvarligt, hvor det gælder et Bidrag, der vil blive læst med saa megen Opmærksomhed.

Det vilde være os en Glæde, om Offentliggørelsen kunde ordnes.

Med de venligste Hilsner

Deres hengivne
E. Christiansen.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Begyndelse: første del af "Hvad Hjernekisten gemte", der kom i Flensborg Avis 25.2.1932. tilbage