Ernst Christiansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Flensborg. 22. januar 1932

en Undtagelse for Dem alene

Flensborg Avis

Flensborg, 22.1.1932.

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan.

Det har glædet mig meget igennem cand.mag. C.P.O. Christiansen at høre om Deres venlige Tilbud vedrørende "Breve fra Landsmænd". Jeg sagde straks til ham, at et Bidrag fra Dem syntes mig saa værdifuldt, at det kunde forsvares at gøre en Undtagelse for Dem alene, og at det ikke kunde forsvares ikke at gøre det. I Overensstemmelse med ham vil jeg da gerne henstille til Dem, om De ikke alligevel kan tænke Dem at offentliggøre de Minder1, som De nævnte i Deres Brev, i "Flensborg Avis".

Bladets Skæbne er i øvrigt i Øjeblikket haardt truet, da Valuta-Forandringen røver os næsten en Tredjedel af vor Indtægt, medens vi i Forvejen havde Erhvervskrisens og Grænsens Virkninger at kæmpe med. Men vi søger at holde vor Tro paa Fremtiden frisk.

Med de bedste Hilsner

Deres ærbødigst forbundne
E. Christiansen.

 
[1] Minder: "Hvad Hjernekisten gemte", der stod i Flensborg Avis 25.2, 4.4 og 17.3.1932. tilbage