Henrik Pontoppidan til Ernst Christiansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 25. april 1939

kan ikke imødekomme Ønske

Holmegaardsvej 2, d. 25/4 39

Hr Redaktør E. Christiansen!

Hr Pontoppidans Helbredstilstand er for Tiden ikke god. Han beder mig derfor meddele Dem, at han til sin store Beklagelse ikke kan imødekomme Deres Ønske.

Ærbødigst
K Larsen.