Henrik Pontoppidan til Ernst Christiansen
26. december 1930

Forsvar for mine "Randgloser"

26.12.30

Hr. Redaktør E. Christiansen!

Trods Deres smukke og forstående Forsvar for mine "Randgloser" har jeg ment, at et Par Ord fra mig ikke er helt overflødige. De følger hermed; og for ikke at forsinke Offentliggørelsen1 gir jeg Afkald på at få sendt Korrekturen herover. Den vil så nok blive omhyggeligt læst på Redaktionen. – Med Ønsket om et godt Nytår!

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] Offentliggørelsen < Offengørelsen tilbage