Henrik Pontoppidan til Ernst Christiansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 14. december 1930

mere fredelige Blade


14. Decb. 30.
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund.

Hr. Redaktør E. Christiansen!

Samtidig med, at jeg sender Korrekturen tilbage, må jeg have Lov at takke Dem for Deres hjertelige Linjer. "Flensborg Avis" har sandelig ingen Grund til at takke mig for mit Bidrag1. Alle Danske står i en så dyb Gæld til Bladet og til Dem personlig, at vi aldrig kan afbetale den. Jeg håber da også, dersom De bryder Dem derom, at jeg snart igen kan sende Bidrag, og det skal da nok blive mere fredelige Blade. Men mit Helbred er vaklende, og jeg er jo også lidt tilårs, så jeg må være varsom med at give Løfter.

Deres ærbødigst hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bidrag: "Randgloser" tilbage