Ernst Christiansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Flensborg. 12. december 1930

De var haard

Flensborg Avis
Redaktionen

Flensborg, 12.12.1930.

Hr. Forfatter Dr. phil. Henrik Pontoppidan

Idet vi hoslagt sender Korrektur og Manuskript, vil jeg gerne endnu en Gang paa Bladets Vegne sige Dem Tak, fordi De har villet offentliggøre dette fremtrædende Bidrag1 i "Breve fra Landsmænd". Personligt har jeg syntes, at De var haard, men at baade jeg og vi alle trængte til en saadan Omgang, og at vi har bedre af den end Godtkøbsros. Der er begyndt at komme et Par Mod-Indlæg.

Deres ærbødigst forbundne
E. Christiansen.

 
[1] Bidrag: "Randgloser". – Se også breve fra C.P.O. Christiansen. tilbage