Ernst Christiansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Flensborg. 27. december 1930

meget Røre blandt vore Læsere

Flensborg Avis
Redaktionen

Flensborg, 27.12.1930.

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan!

Idet jeg siger Tak for Deres elskværdige Linjer, sendes i Henhold til Deres Telegram1 hoslagt Korrekturen.

Vi har mange Tegn paa, at Deres Randgloser har vakt meget Røre blandt vore Læsere og foranlediget adskillige til Eftertanke. En nordslesvigsk Præst bebuder et Indlæg mod de tre Gensvar til Dem. En flensborgsk Arbejder udtaler sin Glæde over Randgloserne osv.; – i Juleposten – den private – nævnes De idelig. Med de bedste Hilsener og Ønsker.

Deres forbundne
E. Christiansen.

 
[1] Telegram: kendes ikke. tilbage