Henrik Pontoppidan til Einar Christiansen
Sendt fra Fredensborg. 7. august 1921

Taksigelser for Deres Digtning

Fredensborg, 7d Avg. 1921.

Kære Hr. Prof. Christiansen!

Jeg ser i Dag i en Avis, at De er vendt tilbage til Kbhvn. fra Deres skjulte Sommerbo. Jeg veed altså nu, hvor en Hilsen og en Lykønskning kan nå Dem. Dersom jeg havde kendt Deres Sommeradresse, vilde det Telegram-Bombardement, som De velsagtens ikke har undgået forleden på Deres 60 Års Fødselsdag1, også have indeholdt et Salutskud fra mig. Nu måtte jeg nøjes med i al Stilhed, uden Hurra og Fanfare, at drikke Deres Skål i en Krog af Spisesalen i det Hotel, hvor jeg midlertidig har slået mig 2 ned. Sammen med min Bordfælle sendte jeg Dem i Tankerne en hjertelig Lykønskning og mange Taksigelser for Deres Digtning, især for den fra de senere År, der har været til så megen Vederkvægelse ved sin – navnlig i vore Dage – sjeldne Forening af Dristighed og Finhed. Jeg gentager nu her denne stilfærdige Tak og alle vore gode Ønsker og Forhåbninger, deriblandt også den, at jeg snart igen må have den Fornøjelse at træffe Dem på vort sædvanlige Mødested.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Fødselsdag: 20.7.1921. Der synes iflg. Skjerbæk at være en dateringsproblem: 1) EC skriver 4. august til sin mor om brevet fra HP, 2) HP var iflg. brev til Galschiøt 29.7. rejst fra Fredensborg til Kbhvn. 3. august. tilbage