Einar Christiansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kronprinsessegade 18. 9. august 1921

glad ved at have lært Dem at kjende

Kronprinsessegade 18.
9. Aug. 21.

Kjære Hr. Pontoppidan.

Tak for Deres venlige og hjertelige Brev, der naturligvis glædede mig langt mere, end et Telegram kunde have gjort. Jeg er glad ved at have lært Dem at kjende og haaber, som De, at vi snart igjen en Gang maa kunne sees.

Mange Hilsener

Deres hengivne
Einar Christiansen