Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
Sendt fra Frederiksborg. 4. februar 1906

alvorlig Gebræklighed på Sjælen

Frederiksborg
4d Febr. 1905.

Kære Ven!

Den Replik, for hvilken jeg forleden bad om Plads, tilbageholder jeg foreløbig, dels fordi Sv. Lange bebuder en Fortsættelse af sin Artikel, dels fordi jeg er kommen til at tænke på, at han på Grund af hint midlertidige Ophold i det Hinsidige1 vel endnu må betragtes som en2 hellig og ukrænkelig Person. Ligesom man ømmer sig ved at lægge Hånd på en Pukkelrygget, følte jeg, da det kom til Stykket, Ubehag ved at prøve mine Kræfter på et Menneske, der så nylig havde åbenbaret en så alvorlig Gebræklighed på Sjælen. Min Tilrettevisning må jeg derfor gemme til en belejligere Stund.

Hilsner herfra!

din hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Ophold: hvad der her hentydes til, er (endnu) ikke opklaret. tilbage
[2] en < en en tilbage