Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
Sendt fra Hillerød. 4. januar 1906

ikke Sympati men dyb Forståelse

Hillerød.
d. 4d Jan. 1906

Kære Ven!

Vi er desværre ikke i Stand til at følge din elskværdige Indbydelse, da vi selv skal se et Par Mennesker hos os den Dag. Det gør os meget ondt, også fordi vi begge gerne vilde have fornyet Bekendtskabet med din Frue. Måske havde vi kunnet overtale hende til at gøre dig Følgeskab, når du efter Løfte – og forhåbenlig snart – fornyer dit Besøg herude.

Ved et sært Tilfælde har jeg først idag fået læst Vilh. Andersens Anmeldelse af "Lykke-Per". I den Skovridergård, hvor vi har tilbragt Jul og Nytår, fandtes ingen andre Blade end "Nationaltidende", og min Avispost blev mig 2 ikke tilsendt. Da jeg nu kom hjem, manglede der netop det Ekpl. af Bladet, hvori Anmeldelsen stod, så jeg måtte lade telefonere til Ekspeditionen efter det. Efter en Ytring i dit Brev forleden1 havde jeg ventet mig en Overhaling, og Begyndelsen af Artiklen var jo også spydig nok; men jeg har da ellers kun Grund til at være taknemlig for den. Den er vistnok ikke skrevet med Sympati men dog med dyb Forståelse. Og det er en stor og sjelden Glæde for en Forfatter at blive virkelig forstået. I Sammenligning dermed er det ligegyldigt, om man roses eller dadles.

Tag nu vor bedste Tak, fordi du vilde se os. Og et godt Nytår!

Din hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] dit Brev forleden: er ikke bevaret. tilbage