Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
Sendt fra Frederiksborg. 20. december 1905

alle de smukke Ord

Frederiksborg
20d Decb. 1905

Kære Ven!

Jeg havde tænkt, at jeg idag kunde sende dig dit Ekpl. af "Lykke-Per"; men Forlaget meddeler mig nu, at Indbindingen ikke er færdig og næppe bliver det før i næste Uge. Sålænge vil jeg ikke vente med at sige dig Tak for alle de smukke Ord1, du igår ødslede på mig i "Politiken"; jeg veed godt, at jeg ikke fortjener dem; men de glædede mig dog som et Vidnesbyrd om dit uforanderlige Venskab for mig, og på dette sætter 2 jeg stor Pris.

Lev vel i Julen! Og på Gensyn efter Nytår.

Din hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] smukke Ord: i en forsideartikel 19.12.1905 der præsenterede Pontoppidan som Danmarks største prosaist, og var ledsaget af en ledende artikel, alt i forbindelse med et stort "interview". tilbage