Henrik Pontoppidan til R. Broby-Johansen
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 18. december 1922

lidt forskrækkende på mange

18.12.22 Overg. n. V. 15.
C.

Hr. Rud. Broby!

De har venligt sendt mig Deres lille Digtsamling1, og herfor siger jeg Dem Tak. Den vil vistnok virke lidt forskrækkende på mange, omtrent som Synet af de Blodpletter, man undertiden om Morgenen kan se på Fortovsfliserne, og som man med en lille Uhyggefornemmelse går udenom, idet man spørger sig selv, om det er Sporene efter et natligt Myrderi eller en folkelig Kvindes naturlige Åreladning eller måske bare Næseblod. Overfor Deres Bog vil de fleste vistnok gætte på det sidste. Jeg for mit Vedkommende har en anden Mening derom; men den beholder jeg for mig selv, – i hvert Fald indtil jeg kan udvikle den mundtlig for Dem. De ytrede selv i et Brev, at De gerne vilde besøge mig en Gang igen. I disse Dage er jeg optaget, og i Julen tager jeg rimeligvis bort. Men efter Nytår, når jeg er kommen tilbage til Byen, skal jeg lade høre fra mig.

Deres
H. Pontoppidan

 
[1] Digtsamling: Blod, der udkom 23.11.1922. Se Fl. Behrendts biografiartikel R. Broby-Johansen og Pontoppidans erklæring til landsretten om Blod af 3.2.1923. tilbage