Henrik Pontoppidan til Marie Bregendahl
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 9. januar 1935

det store Læsepublikum


9d Jan. 35.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Fru Bregendahl!

Min hjerteligste Tak både for Deres Brev og for Lånet af Provinsbladene, som jeg her tilbagesender sammen med "Tilskueren". Man kan mærke, at disse Anmeldelser – i Modsætning til de københavnske – er skrevet af Folk, der har læst Bogen med Forståelse og optaget den i sig. Og så min Lykønskning til den velfortjente Salgssucces! 2 Gid nu Deres Forlægger vilde forstå at gribe det gunstige Øjeblik til at gøre også "Sødalsfolkene" kendt af det store Læsepublikum, f.Eks. ved en ny, samlet Udgave til overkommelig Pris. Han vilde glæde mange derved.

Vor fælles Veninde Fru Eilertsen har udgivet et smukt lille Mindeskrift om sin Mand. Blot Folk nu ikke tillige vil opfatte det som Forretningsreklame. Det vilde være Synd.

Deres hengivne
H. Pontoppidan