Henrik Pontoppidan til Marie Bregendahl
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 20. april 1927

Talent og Karakter


20.4.27.
Overgaden n. V. 15.
K.

Kære Fru Marie Bregendahl!

"Den blinde Rytter". Hvilken ypperlig Titel! Et Fund! Den første af Fortællingerne, den, der specielt bærer den hemmelighedsfulde Titel, har jeg straks læst, og dersom de øvrige står på Højde med den i livfuld Fortællekunst, da har jeg meget at glæde mig til. Men jeg kan kun læse i Ny og Næ. Derfor skriver jeg allerede nu, og takker for venlig Tilsendelse. Det forekommer mig, at De vokser med hver ny Bog, De udgiver, – vokser ud af den lidt ufrie Enstonighed, der tidligere 2 kunde præge Deres Fortællemåde.

Og lad mig så ikke glemme at lykønske Dem (også på min Kones Vegne) i Anledning af det Legat1, der forleden faldt i Deres Skød. En hel Guldregn! Ingen har som De fortjent en sådan Udmærkelse. De er hverken kommen sovende eller dansende eller logrende til Deres sent vundne Anerkendelse. De har skaffet Dem Læsere og Venner både ved Deres Talent og Deres Karakter, og det sidste er – også hos Kvinder – sjældnere end det første.

De venligste Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Legat: Tagea Brandts Legat. tilbage