Henrik Pontoppidan til Marie Bregendahl
7. oktober 1926

Uforstyrret af Erindringer

7d Oktb. 26.

Kære Fru Bregendahl!

Jeg takker Dem, fordi De så venligt har sendt mig Deres nye Bog1. Såsnart jeg får et roligt Øjeblik, vil jeg læse den; men min Kones Tilstand er i denne Tid så alvorlig, at jeg ikke kan tænke på stort andet end hende.

De er altså nu vendt hjem fra Deres store Udenlandsrejse. Jeg er sikker på, at De er kommen tilbage med rigt Udbytte. Det glade Brev, De sendte mig fra Paris, tydede da heller ikke på andet. Alt, hvad De så', var jo 2 nyt for Dem. Uforstyrret af Erindringer har De helt kunnet give Dem hen i Iagttagelsen og Tilegnelsen. En Lykke, der er bleven sjelden blandt modne Mennesker i vore Dage, hvor Alverden er på Farten.

En hjertelig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] nye Bog: Med aabne Sind. tilbage