Henrik Pontoppidan til Marie Bregendahl
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 25. maj 1926

Thoras Hjemkomst


25. Maj 26.
Overg. n. V. 15.
C

Kære Fru Bregendahl!

Jeg har i disse Pinsedage læst Deres nye Bog1, og jeg sender Dem nu min Tak, fordi De så venligt sendte mig den. De kalder den selv for en Ubetydelighed; men det er den jo ingenlunde, omend det måske kan siges, at De har behandlet det store og frugtbare Emne lovlig meget "en bagatelle". Thoras Skikkelse er ikke bleven udformet. Man hører meget om hende men får ikke ofte Lejlighed til at høre hende selv tale eller se hende handle. Tilsidst drukner hun helt i Udenoms-Tale, bliver borte i sit eget Rygte. Men sådan 2 har De sagtens netop villet det. Det har væsenlig været Deres Hensigt at vise, hvordan et eventyrligt Liv som Thoras afspejler sig i og indvirker på et Sladrekor af Hjemmefødninger – gjort så godt og med så meget Lune, at Læseren hele Tiden underholdes. Den store Scene, der forbereder Thoras Hjemkomst, er et fortræffeligt Stykke Kunst, måske det ypperste, De har skrevet, i hvert Fald det ejendommeligste, og det mest overraskende på Grund af sin lette, legende Tone.

Gid De nu må få det Bærentzenske Legat som Belønning! Jeg har forstået af Deres Brev, at det er i denne 3 Måned, det skal uddeles. Og gid De så må få Lyst til igen at tage fat på den store Roman!

Også min Kone sender Hilsen og gode Ønsker for Sommeren. Vi står netop i Begreb med at flytte på Landet.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bog: Thora. En Novelle. tilbage