Henrik Pontoppidan til Marie Bregendahl
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 14. februar 1926

Nøgtern og lidt tung


14.2.26
Overgaden n. V. 15.

Kære Fru Bregendahl!

Fru Eilertsen har sagt mig, at De har bestemt Dem til at søge Emma Bærentzens Legat i År, og at De vilde bryde Dem om at kunne vedlægge Deres Ansøgning et Par Ord fra mig om Deres Forfattervirksomhed. Hermed følger nu nogle Linjer, der står til Tjeneste, dersom De tror, at de kan være Dem til Gavn. Desværre kender jeg ingen af dem, der udgiver Legatet; ellers kunde en personlig Henvendelse måske have været gavnligere. 2 Men nu kan en sådan altså ikke ret vel gå an.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.
 

[Bilag:]

Fru Marie Bregendahl har med sin Fortællingrække "Billeder af Sødalsfolkenes Liv" skabt et af den nyere danske Literaturs betydeligste Værker, som alene vilde være tilstrækkeligt til at gøre hende fortjent til en Hædersgave som f.Eks. en Portion af Emma Bærentzens Legat1. Men desuden har hun skrevet flere andre Fortællinger af stor literær Værdi, hvad der er så meget mere beundringsværdigt, som hendes Arbejdsvilkår mig bekendt altid har været vanskelige. Trods den enstemmige Anerkendelse, hun straks vandt blandt Literaturens forstående Venner, og som hver ny Bog af hende har forøget, var hendes Læsekreds aldrig stor. Nøgtern og lidt tung, som hun er, anglede hun aldrig efter den Sensation, der skaber de store Sukses'er. Men – som Literaturhistorikeren Magister Georg Christensen har skrevet om hende – "bag det ubestikkelige og alvorlige i hendes Livsbetragtning lyser en varm Tro på Hjertets Godhed og Tillid til Livets Sundhed."2 En Bedømmelse, som jeg helt kan slutte mig til.

København d. 14d Febr. 1926.

Henrik Pontoppidan

 
[1] passagen "som f.Eks. en Portion..." overstreget. tilbage
[2] fra artikel i Dansk biografisk Haandleksikon, I (1920) s.223. tilbage