Marie Bregendahl til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ved Amagerport 3. 24. juni 1924

har kendt Afmagtens Pine

Amagerport 3 d 24/6-24

Kære Hr. Pontoppidan!

Jeg er lige hjemkommen fra en lille Rejse, der har været af en noget omflakkende Art, hvorfor jeg først nu har modtaget Deres elskværdige Brev, – det jeg takker Dem meget for.

Det gør mig saa ondt at høre, at Deres Helbred ikke er godt. Hvad er vi Mennesker, naar vi ikke kan arbejde, – og omvendt, hvor er de Genvordigheder, man ikke kan kæmpe sig igennem, om blot man har Helsen og Arbejdskraft? De er jo endnu en forholdsvis ung Mand, og kunde have givet os mange nye Bøger, vægtige og dyrekøbte Erfaringer, som alle Deres Bøger har været det, og saa at tænke at De i Stedet for at skrive og skabe, saa meget af Tiden maa martres af Sygdom, det er i Sandhed smerteligt at tænke paa.

Jeg var i en lang Aarrække forfærdelig langt nede, i flere Aar kunde jeg slet ikke skrive, i endnu flere, havde jeg kun Kræfter til faa Timers aandeligt Arbejde i hver Uge. Nu er jeg mange Gange stærkere, og kan undertiden holde ud næsten et helt Døgn i Træk ad Gangen. Hvad jo føles som en næsten ufattelig Lykke, for den, der forhen√ har kendt Afmagtens Pine.

Jeg vilde saa gerne haft Lejlighed til at besøge Dem, og talt med Dem, men naar De ikke er rask, kan mit Besøg jo kun forvolde Dem Besvær, – navnlig da jeg, paa Grund af min Tunghørighed, jo ikke er allerlettest at tale med, – og jo da forøvrigt heller ikke tør tro, at jeg kan have stort [næste side(r) mangler]