Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Snekkersten. 19. juli 1916

Betingelsen for vor Selvstændighed

Snekkersten.
19.7.16.

Kære Georg Brandes!

Englands tidligere Forhold til Irland kender jeg nogenlunde, bl.a. fra Deres egen Bog "Naturalismen i England". Men De mener jo også, at Storbritannien i det sidste hundrede År har gennemgået den Udvikling, som f.Eks. Tyskland endnu har tilbage. Dog er det ikke nogen Forkærlighed for Englænderne, der bestemmer mine Ønsker m.H.t. Resultatet af Krigen, men – foruden Sympati for Frankrig, og frem for alt for Belgien – min Overbevisning om, at et stærkt Storbritannien og et dito Rusland foreløbig vil være Betingelsen for vor Selvstændighed. At inddrages under det britiske Imperium kan dog heller ikke jeg ønske os. – Det glæder mig, at Deres Datter og Børnebørn stadig sidder velbeholdne her i Danmark. Men hvilken [fortsætter i venstre margin oppefra og ned:] Uro og Ængstelse må De og Deres Familje alligevel leve i for Deres Svigersøns Skyld! Deres hengivne

H. Pontoppidan