Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 18. juli 1916

ikke rigtigt forstaaet min Mening

18 Juli 161

Kæreste Pontoppidan

I nogle Punkter har De ikke rigtigt forstaaet min Mening, i andre ser vi en Smule forskelligt paa Forholdene.

1) har jeg aldrig sagt, jeg "ikke ønskede Tyskland ydmyget". Det fik Clemenceau mine Ord gjort om til. Jeg sagde, det nyttede os ikke at faa Slesvig igen efter Tysklands Ydmygelse ifald de saa blot vilde pønse paa Tilbage-Erobring. Det Samme har Clemence Roger sagt om Elsass. 2) At England regerer anderledes og bedre end Tyskland, véd jeg. Som De maaske husker, udtalte jeg 1905 og mener endnu, at det Bedste for Danmark var at staa under det Britiske Imperium som Canada. Hele Landet hylte imod mig derfor. Men England har hverken Mod eller Lyst til at overtage os paa den Maade.

Ifald De iøvrigt vilde læse en hvilkensomhelst Fremstilling af England-Irland gennem Tiderne, vilde De ændre Deres Syn. Jeg var lagt for Had i England som i Frankrig, maatte altsaa hævde mit Standpunkt, viste ingen Diplomati.

[fortsættes opad i venstre margin:] Det glæder mig at det er noget bedre med Deres Frue. Min Datter med to smaa Børn (8 og 4 Aar) har boet her dette sidste Aar. Deres G. B.

 
[1] Korrespondancekort adresseret til "Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan / Snekkersten", poststemplet "Kjøbenhavn Ø 18.7.16. 2-3 E" og på bagsiden stemplet "Snekkersten 18.7.16 5-8". tilbage