Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Snekkersten. 27. juni 1914

om skinsyge Forfattermadammer

Snekkersten.
27.6.14.

Kære Georg Brandes!

Vi er meget glade ved at vide, at De gerne vil se os; men vi vil bede om, at vi må have Besøget tilgode. Vi har i disse Dage vor Søn oppe til Studentereksamen. Det er Grunden til, at vi overhovedet endnu befinder os her i Snekkersten. Desuden er min Kone ikke rask for Tiden. Forberedelserne til vor Datters Giftermål, Indkøb og Udstyr, Indretning af Lejlighed etc. har overanstrengt hende, og hun kommer næppe til 2 Hægterne, før hun er faldet til Ro i Rørvig.

Jeg var nylig i København, – det var i de meget√ varme Dage, vi havde lige før Deres Hjemkomst – men alligevel fandt jeg Byen smuk og morsom. Der er for Tiden ikke friskere i Snekkersten. Jeg havde iøvrigt ganske Fornemmelsen af at befinde mig i en fremmed By, så sjælden hørte man sit Modersmål på Gaderne eller i Kafeerne. Tyskerne dominerede naturligvis; men der var heller ikke så få Englændere af den Art, der søger til de billige Opholdssteder.

3 Nathansens, som plejer at se ind til os om Aftenen, har nogen Tid været os utro. Måske har Fruen ladet sig fordrive af Fru Bergstrøm, der har boet hos os nogle Dage√ indtil igår. Jeg tror ikke, de to Damer sætter Pris på hinanden. Jeg mener at have gjort den Erfaring, at Dramatikeres Koner i endnu højere Grad end almindelige Forfattermadammer er skinsyge på deres Mænds Vegne.

Nu blot en Hilsen og vor Tak. Om et Par Uger, når vi kommer tilbage hertil, kan vi måske gøre os Håb om at se Dem her, dersom 4 De ikke til den Tid er på Vejen til Avstralien eller Argentina.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan