Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
26. juni 1914

Brandes paa den øde Ø – Kjøbenhavn

Kbh. 26 Juni 14

Kære Henrik Pontoppidan

Er der ikke et lille Mellemrum mellem Deres Ophold i Snekkersten og i Rørvig hvorunder jeg kunde have den Fornøjelse at se Dem begge? Efter at have set flere hundrede Mennesker om Dagen sex Uger i Træk, er jeg tilmode som den, der kastes op paa en øde Ø. Jeg kender og omgaas næsten ingen Mennesker i Kjøbenhavn, og kan ikke overvinde mig til at opsøge nogen. Kjøbenhavn er for mig det fredelige Exil, hvor jeg kun opsøges af de Utallige, der tigger om Tjenester af mig, og Himlen véd, de har indfundet sig.

2 Jeg havde ikke ringe Held med mig paa min Rejse. Journalisterne var, skønt jeg haanede og næsten overskældte dem, mig allevegne yderst gunstigt sindede, og saaledes blev jeg uden Vanskelighed hvad man endnu i Amerika spøgende kalder "Løve", saa' derved ikke lidt, som var mig nyt.

Meget stor var Overanstrengelsen, Søvn f. Ex. umulig, endnu paa Skibet hjem, da Nerverne var som sprængte. Men nu gør jeg ikke stort andet end sove.

Jeg ønsker Dem Held med Deres Arbejd.

Deres hengivne
Georg Brandes