Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 10. oktober 1914

Politikens utrolige Holdningsløshed

Kbh. Den 10 October 14

Kære Henrik Pontoppidan

De er en meget vanskelig og utilgængelig Mand. Siden jeg den 30 Dec ifjor havde den Fornøjelse at spise Frokost hos Dem i Snekkersten, har jeg ikke en eneste Gang set Dem eller Deres Frue1. Vi vexlede et Par Smaabreve, da jeg var paa Vej til Amerika i Sommer, det er Alt.

Siden da er Himlen styrtet ned, og om Intet har vi udvexlet vore Tanker. Jeg selv har nu i en Maaned siddet inde, syg af en elendig Blodforgiftning, jeg har paadraget mig gennem et ubetydeligt lille Hul i venstre Fod, hvilken ikke vil holde op. Jeg var kommen ret godt i Gang med et større Arbejde, er nu svækket og ødelagt, og har ikke kunnet skrive, da jeg ikke kan udholde at 2 skrive paa et Stykke Pap, naar Benet ligger saa højt som Hovedet.

Jeg tænker mig, De som jeg er trist over Krigens Rædsler og den almindelige Nød og Elendighed. Med mine Forbindelser med adskillige Folk i forskellige Lande har jeg mange Sorger, foruden mange Plagerier om at udtale offentlige Domme, jeg af Hensyn til Danmarks Neutralitet holder tilbage.

Hvilken skrækkelig Bande det er, vi kalder Menneskeheden, viser sig med sørgelig Tydelighed nu.

Saavidt jeg husker, læser De slet ikke Aviser, ellers vilde De som jeg sørge over Politikens utrolige Holdningsløshed. Et Ocean af Dumheder skyller dagligt over mig fra det Blad, det eneste danske, jeg kan skrive i. Jeg har sat et Par Stumper 3 i Tilskueren for at have et Sted at udtale mig i. Men det har vel 800 Holdere imod Politikens 68,000.

De vilde glæde os med en Bog til Julen. Da der kommer saa ganske faa Bøger, er Øjeblikket maaske ikke helt ugunstigt for Deres.

Min eneste Datters unge Mand er i Felten som Artillerilieutenant paa tysk Side, i første Garderegiment, der allerede har tabt Halvdelen af sine Officerer og lidt over Halvdelen af sit Mandskab.

Mine Sympatier er for øvrigt med Belgien og Frankrig, men jeg er imod Rusland, hvad der er selvmodsigende nok. Skade, at England har vist sig under alle Forventninger. – Husker De, at jeg for ti Aar siden sagde til Dem, det vilde komme til 4 Krig mellem England og Tyskland. De vilde ikke tro mig, fremhævede at man saa tidt havde forventet andre Krige som den mellem England og Rusland osv. Jeg er ikke glad over at have faaet Ret.

Og for hver Uge vil Rædslerne og Nøden stige. Louvain's, Reims’s, Antwerpens Skæbne vil blive delt af andre større Byer. Allerede er bl. a. Lemberg, der er mig saa kært, rent ødelagt af Russerne. Mit Hjerte bløder for Domkirken i Reims og for Antwerpen.

Lad mig engang høre, hvordan det staar til med Dem og Deres. Jeg selv lever og har længe levet som Eneboer.

Deres
Georg Brandes

 
[1] ikke en eneste Gang: GB har glemt at HP var til Frokost hos ham 4.3.1914. Se brevet 1.1.1914. tilbage