Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Snekkersten. 26. december 1913

Håb om at se Dem her

Snekkersten.
26.12.13.

Kære Georg Brandes!

Jeg ønsker Dem velkommen tilbage fra Deres store Triumftog1. Lidt af den Hæder, der er vist Dem, falder tilbage på Deres Landsmænd, og vi må derfor allesammen være glade for, at De ikke skyede Anstrengelsen ved at ride denne Eriksgata2.

Jeg tænker mig, at De ved Hjemkomsten har måttet skovle Dem hen til Deres Skrivebord gennem den ophobede Juleliteratur. Jeg er derfor lidt undselig 2 ved at sende Dem mit Bidrag3 til den, og det så meget mere som det jo kun er et Fragment, som jeg kun udgiver på denne Måde, fordi jeg skal have noget at leve af. Jeg beder Dem da også om at lægge det hen og blot modtage det som en Slags Julekort.

Vejret er idag så modbydeligt, som det vistnok kun kan være i Danmark. Jeg må opgive at forsøge på at friste Dem med hvide Sne-Landskaber4 og godt Frostføre; men når jeg fortæller Dem, at der kun er få Skridt fra Stationen til vort Hus, kan jeg måske alligevel gøre mig 3 Håb om at se Dem her en Dag i den nærmeste Fremtid, enten på Mandag, Tirsdag eller Onsdag, til Frokost eller til Middag eller begge Dele, ganske efter Deres Valg. Vi vilde da prøve at overtale Fru Schytte5 til også at glæde os med et Besøg, desuden en enkelt fælles Bekendt fra Helsingør. Der går et Tog fra Østerbro Station 1205; det er her lidt før halv to, og Frokosten skal da stå på Bordet. Foretrækker De et Aftenbesøg vil Toget 445 fra samme Station måske bedst passe Dem. Det er her Klk 6.

Jeg bringer Dem en Hilsen fra min 4 Kone, som ikke mindre end jeg glæder sig i Håbet om at se Dem.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Triumftog: GB havde 21.11-18.12 været på forelæsningstourné i England. tilbage
[2] Eriksgata: betegnelse for den hyldningsrejse gennem de svenske landskaber Middelalderens valgkonger måtte foretage inden de kunne tiltræde deres embede (se nærmere i Wikipedia). tilbage
[3] mit Bidrag: Storeholt. tilbage
[4] HP har først skrevet "hvide Landskaber", men derefter tilføjet "Sne-". tilbage
[5] Fru Schytte: Talitha Schütte, Georg Brandes' veninde. tilbage