Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
27. december 1913

Jeg mangler "Sjæl" og er uden "Religiøsitet"

27 Dec. 13

Kære Henrik Pontoppidan

Det er ikke særdeles mange danske Bøger der ligger ophobede paa mit Bord; de yngre sender mig sjældent deres; for dem hører jeg allerede Fortiden til. Deres Bog skal nu være den første, jeg læser.

Jeg takker Dem og Deres Frue meget for venlig Indbydelse. Mig vilde det passe bedst at komme Tirsdag til Frokost. Men da De har været saa artig ogsaa at indbyde Fru Talitha Schütte (saaledes staves Navnet) maa jeg spørge hende, og jeg ser hende ikke idag. Hun kommer til mig imorgen Søndag til Frokost, og jeg vil da spørge hende, om hun har Tirsdag fri og lade Dem det vide. Hendes Adresse er forøvrigt Hotel Cosmopolite, K.

2 Det er forfærdende saa der sker Omslag og Omvendelser iblandt de danske Digtere. Helge Rode har efter Sigende skrevet tre Artikler imod mig i Ill. Tidende. Jeg mangler "Sjæl" og jeg er uden "Religiøsitet". En vis Dummreicher1 holdt nys Foredrag af lignende Art, de største danske Forfattere var afdøde Johannes Holbek – den rare Fyr, der endte sindssyg – Erik Waage og Ernesto Dalgas. Nu kom Religiøsitetens Tid: Hofmann, Kohl, Michaëlis er paa Vippen. Alt dette understøttes af den moderne Filosofi: James, som er død, og Bergson, hvis Indflydelse svulmer. Jeg gad holde Foredrag imod Bergsons Filosofi. I London var jeg uheldig, skød efter min Vane en Buk. I en Tale gjorde jeg et Udfald imod Bergson. Derefter ønskede en gammel Dame 3 at forestilles for mig. Hun sagde med gnistrende Øjne: "I heard, you attacked my son." Jeg svarte: "I do not agree with him" og hun gik. Det var Bergsons Moder.

Han har nu været skamløs nok til at erklære sin Overensstemmelse med den romerske Katholicisme. Den er stærkt i Stigen i Frankrig. Algot Ruhe, der har oversat Henry Bergson paa Svensk, var først Tandlæge, blev saa ultraradikal Forfatter, og er endnu nu Oversætter af denne velsignede Intuitionsfilosofi2: Appelsinerne i Turbanen som Theorem og System.

Kære Frue og kære Herre Glædelig Jul og paa Gensyn.

Deres Georg Brandes

 
[1] Dummreicher: formentlig Carl Dumreicher ((f. 1879), på dette tidspunkt stadig et ivrigt medlem af Studenterforeningen hvor det nævnte foredrag kan være holdt; dette er endnu ikke undersøgt. GB spiller formentlig på den tyske stavemåde af ordet "dumm" for at understrege sin foragt; i modsætning til HP er han normalt omhyggelig med ikke at stave navne forkert. tilbage
[2] Intuitionsfilosofi: Intuition et nøglebegreb hos Henri Bergson (1859-1941) hvis fortaler i Danmark var Harald Høffding, der overtog begrebet. tilbage