Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
23. december 1913

indviklet Rejse med talrige Foredrag

23 Dec 13

Kære Henrik Pontoppidan

Jeg ønsker Dem og Deres Frue en god Jul. Saavidt jeg véd, har De nylig fuldendt et større Arbejde og er vel altsaa nogenlunde tilfreds ved at have det bag Dem.

Denne Art Tilfredshed, ved at have en Vanskelighed vel overstaaet, føler jeg i Øjeblikket selv. Jeg er kommen tilbage efter en meget indviklet Rejse med talrige Foredrag og en Mangfoldighed af Taler, alle mest paa et Sprog, hvori jeg for første Gang skulde udtrykke mig offentligt, og det lykkedes mig at overvinde alle Hindringer uden Anstrengelse. – Jeg haaber snart at se Dem igen.

Deres Georg Brandes