Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Halls Allé 13. 2. april 1910

ikke Mod nok til at overvære Eksekutionen

Halls Alle 13
2/4 10

Kære Professor Brandes!

I dette Øjeblik står De på Katederet i Kasino og holder Dom over mig; og skønt ingen kan være dybere interesseret i denne Sag end jeg, sidder jeg herhjemme. Jeg havde, da det kom til Stykket, ikke Mod nok til at overvære Eksekutionen, og det skønt jeg jo godt veed, at det ikke er nogen Dødsdom, De fælder over mig. Men på Operationsbordet kommer jeg jo dog; mine indvendige Dele, både de "ædlere" og de mindre ædle, bliver fremdraget til Beskuelse, og jeg, for hvem det jo på en vis Måde gælder Liv og Død, måtte for de mange fremmede Øjnes Skyld lade som ingenting. Jeg trøster mig nu med, at Foredraget vel nok 2 engang bliver trykt; og dermed må jeg så lade mig nøje. Forresten kender jeg allerede lidt af det fra Referater i norske Aviser, og er det allerede en stor Hæder for mig, at De har villet ofre Tid på en Skildring af min noget kaotiske Produktion, så er det min største Opmuntring, når jeg mærker, at jeg af og til tilfredsstiller Dem.

Ved et – for mig – ganske underligt Tilfælde (der, om jeg var noget mere overtroisk end jeg er, godt i en løftet Stemning lod sig opfatte som et guddommeligt Vink) har jeg just idag fået tilsendt en tysk Bog, "Zeitgenossen", af en Professor Josef Hofmiller, hvori jeg til min Forskrækkelse ser mit Navn opført på Indholdsfortegnelsen sammen med store literære Navne1. Den i Tyskland boende Dansker2, som har sendt mig Bogen, skriver til mig, at Hofmiller er "den betydeligste 3 og dybest følende blandt de tyske Essayister". Dersom dette er Tilfældet (og da han roser mig ubændigt, vil jeg ikke tvivle derom), vil De indrømme mig, at jeg idag har Lov til at føle mig være tilfreds med mig selv og føle mig som en hel lille Verdensberømthed for en Aften.

Jeg har en Anelse om, at De snart rejser sydpå, og endnu har min Kone og jeg ikke haft Mod til at bede Dem og Deres Frue√ gøre os et Besøg. Vi lever nemlig her under så indskrænkede Forhold, at vi end ikke kan holde et lille Selskab på 4-5 Personer. Men om 14 Dage flytter vi til en ordenlig Lejlighed (Ahlmanns Alle 4I, Hellerup), hvor vi – uden Forhøjelse af Lejen – får den dobbelte Plads. Her håber vi at se Dem begge, såsnart vi er kommen lidt i Orden.

Med min Tak vil jeg tie. Jeg har skrevet mig bag Øret, hvad De i Deres sidste Bog siger om de danskes Misbrug af det Ord.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.


norske Aviser: Men altså ikke fra Politikens gengivelse fordi HP af princip ikke læser Politiken.
Deres sidste Bog: hvilken?

 
[1] store ... Navne: Det drejer sig om Hauptmann, Wedekind, Ibsen, Wilhelm Busch, Widmann, Ruederer, Bartsch, Hofmannsthal og Schröder. tilbage
[2] Dansker: Klenau. tilbage