Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
3. april 1910

Ros der fremmer Afsætningen

3 April 10

Kjære Henrik Pontoppidan

Jeg troede, efter en tidligere Udtalelse af Dem, egentlig, at De var tilstede igaar. De har vel ikke tabt noget ved ikke at være der; men jeg sagde neppe noget som det vilde have generet Dem at høre.

De norske Referater var i den Grad stupide, at jeg endog deroppe i et Interview udtalte min Forbauselse over deres fuldstændige Slethed. Men desuden var Foredraget igaar for en Trediedels Vedkommende helt nyt1.

Jeg maa med Skam sige, at jeg aldrig har hørt Hofmüllers Navn; men jeg glæder mig, naar De roses. Med 2 Aarene kommer vi vel alle til at se Ros alene fra det Synspunkt, om den fremmer Afsætningen. Mine egne Bøger sælges til saa afsindige Priser, at ikke Ros af Erkeenglen Michael kunde sælge 10 Exemplarer. Deres er heldigvis ikke altfor dyre.

Deres hengivne
Georg Brandes.

 
[1] helt nyt: Dette er en umild overdrivelse. tilbage