Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Vestervoldgade 115. 26. marts 1908 (1)

Husordenen på "Mariahjemmet"


26/3 08
"Mariahjemmet"
Vestervoldgade 115

Kære Professor Brandes!

Det har vist sig, at vi af Hensyn til Husordenen her i "Hjemmet", der overholdes med klosterlig Strenghed, ikke på Lørdag kan komme til at spise før Klk. 7. Forhåbenlig vil dette ikke medføre nogen Art af Ulempe for Deres Frue eller Dem selv. Jeg gør dog en Undskyldning for denne Efter-Snak.

Deres hengivne
H. Pontoppidan