Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 20. marts 1908 (2)

Mange Tak, vi kommer

20.3.081

Kjære Hr Pontoppidan

Mange Tak. Vi kommer altsaa Lørdag den 28de. Tænk dog ikke paa Maden og tro dog ikke, vi tænker paa den.

Skade, De ikke kunde komme og gjøre Hafsteins Bekjendtskab. Han er en vakker Mand og hun en fortræffelig Kvinde.

Deres
Georg Brandes

 
[1] Brevet (et Korrespondancekort) er adresseret til "Hr. Henrik Pontoppidan / Mariahjemmet / Vestervoldgade 115 / K" og poststemplet "Kjøbenhavn 20.3.08 10-11 E" tilbage