Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra "Mariahjemmet", Vestervoldgade 115. 20. marts 1908 (1)

et afbud med geninvitation

f.T. Vestervoldgade 115
20/3 08

Kære Professor Brandes!

Det er meget kedeligt for os, at vi har taget mod en anden Indbydelse til på Søndag Formdg. Vi må altså give Afkald på den Glæde at være sammen med Dem og Deres notable Gæster.

Imidlertid håber vi dog, at det skal lykkes os at se Dem og Deres Frue, mens vi er her i Byen, og jeg benytter Lejligheden til allerede nu at spørge Dem, om De og Deres Frue ikke vilde 2 kunne lade Dem overtale til at spise Deres Middag her hos os sammen med et Par fælles Bekendte på næste Lørdag, d. 28d, Klk. 6. Vi bor ganske vist i et Pensionat; men det skal De ved den Lejlighed ikke komme til at mærke.

Med vor bedste Tak, fordi De vilde se os.

Deres hengivne
H. Pontoppidan