Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 26. marts 1908 (2)

Glæder os til at komme

26/3 081

Kjære Hr Pontoppidan

Tidspunktet Kl 7 er fortræffeligt. Glæder os til at komme.

Deres
G. B.

 
[1] datoen er antagelig skrevet med anden hånd. Brevet (et Korrespondancekort) er adresseret til "Hr. Henrik Pontoppidan / Mariahjemmet / Vestervoldgade 115 / K" og poststemplet "Kjøbenhavn 26.3.08 10-11 E". Kortets bagside er stemplet "1. Omb. 27.3.08", Pontoppidan har altså fået kortet med 1. ombæring dagen efter. tilbage