Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Frederiksborg. 7. februar 1908

Virkningen af Otto Benzons Legat

Frederiksborg.
7d Febr. 1908.

Kære Prof. Brandes!

Det var for min Kone og mig ikke alene en Ære men også en stor Fornøjelse at være blandt Deres Fødselsdagsgæster forleden. Vi beder Dem og Deres Frue modtage vor hjerteligste Tak.

Jeg indbilder mig allerede at kunne spore en Virkning af Deres Udmærkelse. Jeg tænker ikke så meget på de store Øjne, hvormed Borgerfolk her i Byen har betragtet mig de sidste Dage; men jeg har iaften modtaget en Forespørgsel fra en Franskmand, som vil oversætte noget af mig til "Matin". Manden forsikrer rigtignok, at han har læst "alle" mine Romaner og i mange 2 År har næret dyb Beundring for mig. Men Pokker tro ham!

Jeg ønsker Dem en lykkelig Tysklandsrejse og en god Hjemkomst.

Deres hengivne
H. Pontoppidan