Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
8. februar 1908

Deres Bøger har voldt mig dybe Indtryk

8.2.08

Kjære Hr Pontoppidan

De maa sandt for Dyden ikke takke mig. Jeg er aldeles flov derved. Hvad Benzon gav mig i den ene Haand, har jeg rakt Dem med den anden, det er det Hele, og skjønt jeg ikke ser Pressens Udgydelser, er jeg overbevist om, at denne min Gestus undtagelsesvis allevegne er bleven fundet fornuftig og retfærdig.

Det var mig en sand Fornøjelse at se Dem og Deres Frue her. De har slet ikke Ret, naar De siger, De har været den modtagende. Deres Bøger har voldt mig dybe Indtryk, og mer har mine dog umuligt kunnet skaffe Dem.

2 Jeg er led ved det forestaaende Rejseri. Jeg har sagt Ja for ikke helt at gaa i Glemme og ikke helt komme ud af Øvelsen. Men ledt er det. Ifjor gav jeg 27 Byer i Tyskland og Østerrig Afslag.

Franskmanden har sikkert intet Forhold til mig. Og han behøver ikke at være en Vindbøjtel; jeg kjender tre fire Franskmænd der kan fortræffeligt Dansk og har lært sig det selv. To af dem taler flydende Sproget næsten uden Accent.

Deres hengivne
Georg Brandes.