Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Frederiksborg. 1. februar 1908

Jeg har Vandreuro i Kroppen

Frederiksborg
1ste Febr. 1908.

Kære Prof. Georg Brandes!

Fortumlet af 20 Timers Jernbanekørsel sidder jeg her med Deres Brev. At det har ligget ubesvaret i to Døgn gør mig ganske ulykkelig. Jeg var rejst til Skagen for at følge Drachmann til Graven og blev så holdt fangen deroppe af gamle og ny Venskaber.

Skønt De jo før har vist mig, at De har noget tilovers for mit Forfatterskab, er jeg bleven overrasket og dybt rørt over den Udmærkelse, De har tiltænkt mig: at åbne Rækken af deres Stipendiater. Det er en Ære, jeg veed at værdsætte, og jeg takker Dem, fordi De i det hele har villet glæde mig. Selve Pengegaven er mig netop 2 i Øjeblikket i høj Grad kærkommen.

Jeg har Vandreuro i Kroppen og længes efter Landevejen. Jeg beder Dem modtage min allerbedste Tak for denne Håndsrækning!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bissen: antagelig billedhugger, professor Vilhelm B. (1836-1913). tilbage
[2] Rist: forfatteren, oberst P. Fr. R. (1844-1926). tilbage
[3] Achen: kunstmaleren Georg A. (1860-1912). Han var medunderskriver at et brev fra et middagsselskab for Drachmann hos Georg Brandes til den syge Sophus Schandorph i okt. 1900 (BBB, III, 256). tilbage
[4] Dagbogens første indførelse for januar 1908 er den 27. Derfor først oplysningen om Drachmanns død tidligere på måneden. tilbage