Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Sæby. 5. juli 1902

Min Bogs Dr. Nathan

5te Juli 1902.
p.t. Sæby.

Kære Dr. Brandes!

Deres Brev indhentede mig på en Rejse men har været længe undervejs. Det er mig altid til stor Glæde og Opmuntring at modtage et anerkendende Ord fra Dem, men særligt har det været det denne Gang. Det vilde jo være Skaberi af mig at fragå, at jeg ved Skildringen af min Bogs Dr. Nathan1 specielt har haft Deres Virksomhed i Tankerne, og skønt jeg naturligvis ikke mener, at De i mindste Måde skulde have godkendt mit Tilløb til en Karakteristik, håber jeg dog i Deres venlige Brev at måtte se Vidnesbyrd om, at De ikke har misopfattet den Følelse eller den Hensigt, der har affødt mit Forsøg.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] min Bogs Dr. Nathan: skildringen især i Lykke-Per og hans Kæreste, i det kapitel der i senere udgaver får nr. 17. tilbage