Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 21. juni 1902

Jakobes Skikkelse er tiltalende og ny

Kbhvn. 21 Juni [1902]1

Kjære Hr. Pontoppidan

Deres Lykønskning naaede mig i sin Tid i Paris hvor jeg i halvtredie Maaned fik et Indblik i franske Forhold som ingensinde før og et endnu bedre i russiske, da jeg var kaldt derover af Russerne og kjendte den hele russiske Koloni. Jeg var vel i en 80 Dage udbedt hver Dag til Frokost, til Middag og til Aften, saa jeg lærte flere tusinde Mennesker at kjende og deriblandt, hvad der jo alene er noget værd, en Snes eller et Par Snese Mennesker ret nøje. Af fremmede Folk saa jeg mest til Armeniere, Rumænere og Englændere; det var som at indtage et Kraftuddrag 2 af Samtiden i meget kort Tid. Jeg tænker mig at De betragter et Liv som mit i Paris som en Art Selvsplittelse; men det er det ikke for mig. Det er mig kjært at lære af Mennesker istedenfor af Bøger, og her lærer jeg næsten kun af Bøger; saa isoleret er jeg. Kjøbenhavn er af alle Byer, jeg kjender, den, som skiller mest, og naar enkelte, man kunde have Udbytte af at omgaas, har bosat sig i Snertinge, saa er det end værre end om de var i Kjøbenhavn.

Megen Tak for den mig tilsendte Bog2 Deres Værk opnaaer jo efterhaanden stedse mere Fylde, og Hovedpersonerne faar til de allerede forud tydelige Omridslinjer bestandig 3 mere Indhold. Rigtigt overses kan det Hele jo endnu ikke. I denne sidste Bog vurderer jeg personlig højest Skildringen af hvorledes Moderens Lig sænkes ned i Skibet. Det er i sin Uhygge gribende og virker stort. Jakobes Skikkelse er tiltalende og ny, Ivan vedblivende morsom og sand. Det er mig umuligt endnu√ at bedømme, om De har gjort Ret i ikke at forme selve√ Hovedpersonen mere sympatetisk.

Jeg vender tilbage til mit Udgangspunkt. Det er Skade at de aandeligt virksomme her i Landet staar i saa ringe Sammenspil med hinanden. Vi befrugter ikke hverandre uden ved færdige Bøger; men under et Samkvem virker ethvert Indfald meget mere hurtigt og stærkt, fordi det henvender sig til den Enkelte.

Deres
Georg Brandes.

 
[1] årstallet 1902 påført med anden hånd, formentlig ved registreringen i KB. Den medfølgende kuvert er adresseret til "Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Snertinge / Sjælland" og poststemplet "Kjøbenhavn 21.6.02. 8-4E". Brevet er omadresseret til "Studenterhotellet / Nørregade 9 / København K" og poststemplet "Snertinge 22.6.02. 12-4E". tilbage
[2] tilsendte Bog: Lykke-Per og hans Kæreste udkom 18. juni. tilbage