Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Snertinge. 15. december 1900

Novelleform af praktiske Hensyn

15d Dec. 1900
Snertinge.

Kære Dr. Brandes!

Jeg sender hermed en Bog1 uden derfor at ville pålægge Dem nogen Forpligtelse til at læse den, endsige til at sige mig Tak for den. At Indholdet har fået Novelleform skyldes nærmest praktiske Hensyn; bedømmer man Bogen som Fortælling, får den slet ingen Værdi. Imidlertid har dens Udarbejdelse haft Betydning for mig selv, og jeg har derfor ment, at mulig også andre kunde afvinde den nogen Interesse.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: Det ideale Hjem. tilbage