Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
4. marts 1901

Ordbogsstudier

Kbh. d. 4. Marts
1901

O Pontoppidan!

Slegfred, gammeldansk Sløkæfrith, gl svensk Slokifrilla, kommer af Slook doven, Verbum slooka gaa tungt, Neutrum Slook, Sløøke, slapt, letsindigt Fruentimmer. Beslægtet med slukøret. Fred er frith, Frille, der er femininum af tysk Fridel, en Elsker. Slegfred er altsaa en slap Elskerinde.

Efter ved Hjælp af Ordbogsstudier at have forsynet mig med Visdom, tyller jeg den i Dem, og bemærker blot til Slutning Urimeligheden af, at Mænd som De og jeg, der lever paa samme Tid næsten samme Sted, aldrig vexler et fornuftigt Ord.

Deres G.B.