Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Pileallé 7. 20. maj 1889

min lille Datter … ud på Landet


20/5 89.
Pileallé 7.
Frederiksberg I

Kjære Hr. Dr. Brandes!

Jeg skal desværre i Morgen lodse min lille Datter1, der har ligget syg herinde på et Hospital, ud på Landet. Det gjør mig derfor ondt, at jeg ikke kan efterkomme Deres venlige Indbydelse; men jeg takker Dem meget, fordi De erindrede mig.

Deres ærb. forb.
Henrik Pontoppidan

 
[1] Datter: Johanne var fem år. tilbage